Reform – ressurssenter for Menn

NorskVåre gode kolleger i reform jobber mye med vold, og har spesielt sett på dette med kjærestevold.

Fra nettsiden: 
Reform har gjennom flere år forebygget kjærestevold, og vi har gjennomført tiltak i de fleste av landets fylker. Reforms har fokusert på å forebygge kjærestevold gjennom to ulike aktivitetsformer:

  • Kunnskapsformidling via internett, foredrag og gruppesamtaler. Målgruppen er ungdommer generelt i f.eks. skoleklasser og idrettslag.
  • Terapi i form av individualsamtaler. Målgruppen er ungdommer som har kjærestevoldserfaring eller som er i faresonen for å utøve kjærestevold.
I tillegg er kartlegging av ungdommenes holdninger til vold en del av tiltakene.
 
Klikk her for å finne ut mer. 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no