Tilstede var et titalls kvinnelige gründere fra mange ulike bransjer samt investorer og representanter fra ulike gründermiljøer og fra virkemiddelapparatet.

Handlingsplanen viser at bare hver tredje gründer er kvinne. At færre kvinner starter som gründere betyr at samfunnet ikke lykkes godt nok med å ta hele befolkningen i bruk i innovasjon og verdiskaping.  Regjeringen ønsker å legge til rette for at det skal være attraktivt for kvinner å satse på gründerskap og å lykkes med egen bedrift.

Handlingsplanen har 13 tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å starte egen virksomhet og få den til å vokse.

Last ned handlingsplanen her: