Regjeringen tar i bruk Standard for ledelsessystem for mangfold

Foto: Noen av komiteemedlemene. Fra v. Åsta Lovise Einstabland (Senter for likestilling, Ingrid Elisabeth Kass (Porsgrunn kommune), Håvard Hjulstad (Standard Norge), Morten Sonniks (IMDi), Willy Kvilten (Ullensaker kommune), og Loveleen Rihel Brenna (Seema)

29. oktober 2018 ble regjeringens integreringsstrategi 2019-2022 Integrering gjennom kunnskap lansert. Den er en viktig brikke i regjeringens integreringsløft med mål om at innvandrere i større grad får delta i arbeids- og samfunnsliv. Ifølge statsminister Erna Solberg er selve bærebjelken i strategien en sterk og tydelig satsing på utdanning, kvalifisering og kompetanse.

Det er gledelig å se at regjeringen ønsker å stimulere arbeidsgivere til økt bevissthet om mangfold som ressurs, og at standarden for ledelsessystem for mangfold løftes fram som et viktig verktøy for å lykkes med dette arbeidet:

  • Ta i bruk ny standard for mangfoldsledelse. I 2018 ble den nyutviklede standarden for mangfoldsledelse lansert. Standarden er et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng. Regjeringen vil bidra til standarden gjøres kjent og tas i bruk.
  • Videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering. Regjeringen vil videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering, og annet mangfoldsarbeid i virksomheter.
  • Iverksette kunnskaps- og informasjonstiltak for økt bevissthet hos arbeidsgivere. Regjeringen vil iverksette ulike kunnskaps- og informasjonstiltak for økt bevissthet hos arbeidsgivere.

 

Standard for ledelsessystem for mangfold

Standarden, også kjent som NS 11201, er utviklet av Standard Norge og ble ferdigstilt i august 2018. Det er en nasjonal standard som følger ISO mal. Sammen med representanter fra fagforeninger, høyskole- og universitetssektoren, kommuner, private bedrifter og offentlige instanser har Senter for likestilling sittet i komiteen som har utviklet standarden. Komiteen ble ledet av Loveleen Rihel Brenna. Den norske standarden er nå i ISO-sekretariatet i USA, og blir sendt på høring i over 180 land.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no