Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Fra regjeringen.no:


Handlingsplanen "Likestilling 2014 - regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene" er klar. Det er den første planen fra en norsk regjering på 20 år som skal styrke likestillingen mellom kvinner og menn. Lysbakken presenterte 86 nye tiltak på sentrale samfunnsområder som skal utvikle likestillingen i takt med nye utfordringer og bidra til økt rettferdighet, demokrati og maktfordeling.

- Likestilling gir mer frihet, ikke mindre. Likestilling gir mulighet for reelt frie valg, valg som ikke styres av tradisjonelle roller, holdninger og gamle vaner. Jeg ønsker meg en bred offensiv for likestilling, og tett samarbeid med alle parter i arbeids- og næringsliv. Det er i bedriftene, organisasjonene og hjemmene likestilling skapes, sier Lysbakken.

For første gang brukes et sett av indikatorer for å påse at de fastsatte målene for likestillingspolitikken nås. Norge har gode velferdsordninger som er rettet mot begge foreldre. På tross av dette er bruken av disse ordningene skjev. Mens kvinnene tilpasser yrkeslivet til familien, tilpasser mennene familien til yrkeslivet.

- Verdien av det norske folks arbeidskraft og kunnskap er mange ganger større enn verdien av oljeformuen. Likestilling lønner seg fordi likestilling gir flere mennesker i arbeidsstyrken. Det er gjennom deltakelse i arbeidslivet at vi sikrer grunnlaget for framtidens velferdsstat, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Handlingsplanen Likestilling 2014 er et hjelpemiddel for å gjennomføre og videreutvikle likestillingspolitikken i årene fremover. Handlingsplanen er tverrsektoriell og beskriver regjeringens mål og tiltak for likestilling mellom kjønnene blant annet i arbeidslivet, i familielivet, i utdanningsløpet, demokratisk deltagelse, og innen helsefeltet.

For å lese handlingsplanen, trykk her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no