Religiøsitet og likestilling

Randi Kjelstad fra SSB

Randi Kjelstad fra SSB var dagens foreleser.

Fredag 20. august samlet Likestillingsforum 21 tilhørere til Randi Kjelstads presentasjon av statistikk om sammenhenger mellom religiøsitet og likestilling. Kjelstad er seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå, og ser nærmere på hvorvidt det finnes sammenhenger mellom religiøsitet og likestilling i hjemmet.

De foreløpige analysene viser at et tradisjonelt kjønnsrollemønster fortsatt er tilstede i veldig mange hjem, men at sammenhengene mellom religiøsitet og disse kjønnsrollemønstrene ikke er så tydelige som mange vil ha det til. "Vi ser jo noen sammenhenger mellom tradisjonelle kjønnsrollemønster og religiøsitet, men disse sammenhengene forklares for en stor del ved at religiøse og ikke-religiøse er forskjellige også med hensyn til andre sosiologiske og demografiske faktorer", sier Kjelstad.

Mer enn 20 personer møtte opp for å få et innblikk i Kjelstads forskning om religiøsitet og likestilling

Etter at det ble åpnet for kommentarer fra tilhørerne kom det flere konstruktive innspill. Blant annet ble det poengterte at religiøsitet i denne sammenheng var avgrenset til "Den norske kirke" på grunn av skjevheten i utvalget, og at ved å se nærmere på andre religiøse miljøer spesielt på Agder så burde en kunne se langt sterkere sammenhenger.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no