Religion og psykisk helse

Foto:Pressebilde

Seminaret som tar utgangspunkt i Leoul Mekonens masteroppgave om «Religiøse lederes rolle og avstigmatisering av psykiske helseproblemer i innvandrermiljøer».

Mekonen er studieleder ved RBUP Øst og Sør og driver kompetanseheving for fagfolk som driver helse- og sosialt arbeid blant etniske minoriteter. Hans studie er inspirert av Kjell Magne Bondeviks innsats for å avstigmatisere psykiske helseproblemer og skape åpenhet om dem. Seminaret vil også belyse hvorfor det er viktig å ta hensyn til religion og spiritualitet i psykisk helsearbeid med personer av etnisk minoritetsbakgrunn.

 

Startdato: 12.06.2012 09:00:00
Sluttdato: 12.06.2012 15:00:00
Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaug Torg 4b, Nydalen i Oslo
Påmeldingsfrist: 29.05.2012 00:00:00
Region: Oslo
Arrangør: RBUP Øst og Sør
Tema: Religion og psykisk helse

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no