Røde Kors’ Flyktningeguide 10 år

Torsdag 7. juni feirer Flyktningeguiden 10 år i Trondheim ved å inviterer byens befolkning til åpent Røde Kors hus.

 

Røde Kors’ Flyktningguiden kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder i sitt lokalmiljø. Samtidig får frivillige ofte nye perspektiver på sitt hjemsted.

Flyktningguiden et verdifullt tilskudd til det offentlige integreringsarbeidet, viser en rapport utført av NTNU Samfunnsforskning på oppdrag av Røde Kors. Også i Trondheim har Flyktningeguiden i de siste ti år vært en positiv og aktiv bidragsyter for dialog og mangfold i den multikulturelle byen.

Kontaktpersoner Røde Kors:

Startdato: 07.06.2012 15:00:00
Sluttdato: 07.06.2012 19:00:00
Sted: Røde Kors huset, Nardoveien 4b, Trondheim
Arrangør: Røde Kors
Tema: Frivillighet
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no