Søk midler til familie- og likestillingspolitiske tiltak

Bufetat informerer nå om at det er mulig å søke om midler til familie- og likestillingspolitiske tiltak.

Lenke til BufetatFormålet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk. Ordningen består av drifts- og aktivitetstilskudd.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak/prosjekter med begrenset varighet som er egnet til å skape oppmerksomhet, informasjon/kunnskap, debatt og holdningsendringer når det gjelder familie- og likestillingspolitiske spørsmål.

Mer informasjon på Bufetats nettsider: http://www.bufetat.no/tilskudd/familie-likestilling/

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no