Sør- og Vestlandet fortsatt minst likestilt

SSBs logoStatistisk sentralbyrå (SSB) publiserte sin årlige indeks for kjønnslikestilling i kommunene, også kalt likestillingsindeksen, mandag 21. februar. Her følger noen utdrag fra publiseringen:

Når vi grupperer landets kommuner i fire like store grupper, kommer det frem noen regionale mønstre. Sør- og vestlandsregionen skiller seg markant fra resten av landet ved å være den regionen med flest kommuner som skårer lavt på likestilling. I Vest-Agder finner vi hele 13 av fylkets 15 kommuner i gruppen ”lav grad av likestilling”. Dette gjelder også flertallet av kommunene i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Vi finner noen flere Aust-Agder og Hordalandskommuner i de midtre gruppene for likestilling enn i gruppen med lavest skår, som var tilfelle i forrige indeks for 2009.

Det mest fremtredende for de kommunene som skårer lavest på indeksen, og som havner i gruppen ”lav grad av likestilling”, er at verdiene på indikatorene for fordeling av henholdsvis inntekt, deltidsarbeid, ledere i kommunen og kommunestyrerepresentanter er vesentlig lavere enn for landsgjennomsnittet. De minst likestilte kommunene skiller seg også ut ved å ha en skjevere fordeling av kvinner og menn i offentlig og privat sektor enn gjennomsnittet for landet som helhet.

Les mer på SSBs nettsider ved å klikke på denne lenken.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no