Sørlendingene er sinker i utdanningssamfunnet

Fædrelandsvennen satte 30. juni fokus på utdanningsstatistikk med en artikkel i papirutgaven. Utgangspunktet for artikkelen var intervju med seniorforsker Dag Ellingsen (Agderforskning og SSB). Artikkelen presenterer statistikk som viser at jenter i langt større grad en gutter, tar høyere utdanning. Ellingsen sier at diskusjonen om hvorfor kan pågå lenge, men at det kan være så enkelt som at jenter er bedre til å tilpasse seg det nye utdanningssamfunnet vi har fått.

Også forholdet mellom barnas karakterer og foreldrenes utdanning trekkes frem. Her viser statistikken at det er en tydelig sammenheng mellom skoleprestasjonene hos foreldrene og karakterene til barna. "- Det er klart at det er fort gjort for en gutt å ta lett på skolearbeidet hvis du har en far som forteller deg at du får jobb på fabrikken, eller som håndverker uansett karakterer. Men i dag har vi fått et utdanningssamfunn, og industrien i dag er konkurranseutsatt på en helt annen måte.", sier Ellingsen.

Artikkelen kan leses i Fædrelandsvennens papirutgave 30. juni 2010, side 2.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no