Saker styremøte 26. nov

1) Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppa 02.11.07
2) Innspill på/diskusjon av prosjektrapport, blant annet:
- økonomisk forhold UiA/AF
- plassering av prosjektet på universitetet: institutt eller mer sentralt
- fysisk lokalisering eller ikke
- ressurs- og ambisjonsnivå for senteret: økonomiske realisme og reell mulighet til å bygge et fagmiljø
- senterets eventuelle rolle innad på universitetet (innspill fra Bjarne)
3) Prosjektregnskap
4) Fremdrift i forprosjektet
5) Diverse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no