Saker styremøte 26. nov

1) Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppa 02.11.07
2) Innspill på/diskusjon av prosjektrapport, blant annet:
- økonomisk forhold UiA/AF
- plassering av prosjektet på universitetet: institutt eller mer sentralt
- fysisk lokalisering eller ikke
- ressurs- og ambisjonsnivå for senteret: økonomiske realisme og reell mulighet til å bygge et fagmiljø
- senterets eventuelle rolle innad på universitetet (innspill fra Bjarne)
3) Prosjektregnskap
4) Fremdrift i forprosjektet
5) Diverse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.