SALDO

SALDO er Likestillings- og diskrimineringsombudets årlige rapport og "regnskap" over likestillings- og diskrimineringssituasjonen i Norge, og er en utvidet versjon av SSBs Likestillingsbarometer. Siden 2007 har LDO presentert dette likestillingsregnskapet ikke bare for kjønn, men også for områder som etnisitet, nedsatt funksjonsevne, alder, religion og seksuell orientering.

Klikk på bildene for å gå til LDOs nedlastingsside.

SALDO 2007

SALDO 2007

SALDO 2008

SALDO 2008

SALDO 2009

SALDO 2009

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no