Samarbeid for likestilling i arbeidslivet

NIKK - Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn har nylig publisert et hefte som løfter fram fem prosjekter som har fått støtte fra Nordisk ministerråd/Nordisk likestillingsfondet til å jobbe for likestilling i arbeidslivet. I dette hefte blir vårt prosjekt «Seksuell trakassering på arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren» et samarbeidsprosjekt med Akureyri, Arendal og Eskilstuna kommuner, presentert.  Formålet med heftet er å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektene, slik at de får økt bærekraft, kommer flere mennesker til gode og inspirerer andre til nordisk samarbeid.

For å lese rapporten klikk her

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no