Samarbeid med de andre likestillingssentrene

Senter for likestilling har i tillegg til god dialog, nå også et felles prosjekt med de to andre regionale sentrene for likestilling og mangfold. De to sentrene er KUN senter for kunnskap og likestilling i Steigen/Norland og Likestillingssenteret på Hamar/Hedmark.

Sentrene fikk i høst midler av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) for å utvikle og planlegge et opplæringsprogram for ledere. Opplæringsprogrammet skal vise hvordan en kan gå fram for å integrere et likestillingsperspektiv som arbeidsgiver, tjenesteutøver, i utviklingsarbeid og som beslutningstaker.

De tre sentrene kommer til å anvende opplæringsprogrammet ulikt, både med hensyn til varighet og målgruppe. Her på Agder kommer fokuset til å være mot privat næringsliv og med kort varighet på selve arrangementet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no