Samfunnet trenger feminisme

Om den biologiske forskjellen mellom kvinner og menn har så stor betydning som feminisme- og likestillingskritikere hevder, kan en kanskje ikke forvente at kvinner skal ha like god helse og livskvalitet som menn?

Dette spørsmålet er hentet fra kronikken Samfunnet trenger feminister av Thomas Westergren og Anita Paulsen, mastergradsstudenter ved Fakultet for helse- og idrettsfag på Universitetet i Agder. Kronikken ble trykket i Fædrelandsvennen onsdag 27. oktober, og kan også leses på Fædrelandsvennens nettsider: http://www.fvn.no/mening/debatt/article803874.ece

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no