SAMFUNNSSPEILET NR 1, 2010

http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/

Innhold

* Agnes Aaby Hirsch
Ny indeks for kjønnslikestilling i kommunene: Lokal likestilling - målt på ny måte
* Dag Ellingsen
Likestilling mellom kvinner og menn: Sørlandet fortsatt på etterskudd
* Alice Steinkellner
Utdanning og kjønnslikestilling: Fra den første kvinnelige student
* Harald Lunde og Toril Sandnes
Kvinners og menns lønn: Det «lønner» seg å være mann
* Elisabeth Rønning
Kvinner i helse- og sosialyrker: «Helsearbeidere» - tøffe kvinner I deltidsjobber
* Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen
Yrkesarbeid blant par: Når jobber hun minst like mye som han?
* Odd Frank Vaage
Fritid, kultur- og mediebruk blant kvinner og menn: Hun går på tur - han løper
* Jan Erik Kristiansen
Tall kan temmes!
Raffinerte rater: Endringer over tid
* Kristin Henriksen
Likestilling blant innvandrere: Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte
* Anders Barstad
Utenfor allfarvei: Ritualer og energi

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no