Sammendrag forskerforum Senmoderne romantikk

En energisk og animert Sarah Holst Kjær presenterte sin doktoravhandling for et engasjert publikum på forskerforum 24. november.

En engasjert Holst Kjær ga en livlig introduksjon om den heterofile middelklassekjærligheten

Heterofil middelklassekjærlighet

Holst tok oss på en ferd gjennom den heterofile middelklassekjærlighetens ulike diskurser, og viste hvordan hennes 5 ”superpar” (karrierepar fra middelklassen) bruker ulike diskurser, også vitenskapelige, for å gjøre seg til det ideelle par. De tar de vitenskapelige diskursene inn i sin livsverden og omgjør dem til hverdagspraksis. Ett hovedspørsmål Kjær stilte i sin avhandling var: Hvordan gjør to mennesker seg til par på ulike arenaer?

Hvorfor ha det godt når man kan ha det fantastisk?

Noe av det Kjær fant var et slags livsmotto: Hvorfor ha det godt når man kan ha det fantastisk? Arbeidsetikken kommer inn i hverdagslivet og inn i sofaen. Mannen og kvinnen i superparene kan ikke slenge seg på sofaen når de kommer hjem fra jobb. I stedet må de gjøre seg attraktive og spennende for sin partner og for all del ikke bli kjedelige. Parforholdet i seg selv blir noe man skal jobbe med og utvikle, og man skal også utvikle seg selv som menneske i parforholdet. Ting er ikke bare som de er. De kan forandres.

Overansvarlige kvinner, underansvarlige menn

Når det gjelder likestilling, er superparene for en moderat form for likestilling. De er egentlig nokså likestilte, men bruker likevel tradisjonelle måter å gjøre kjønn på når de skal gjøre seg til par – hjemme, men spesielt når man går ut på byen for å ”gjøre” parforhold. Og, til tross for at der ligger noen grunnleggende likestillingsforventninger i bunn, så forventes kvinner å være overansvarlige for følelser og det sosiale, mens menn er underansvarlige.

Boken til Holst Kjær "Sådan er det at elske" kan du bl.a. låne på UiA sitt bibliotek

 

Fortsett debatten på våre nettsider: http://www.facebook.com/events/310102979018522/

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no