Sammendrag konferansen arbeidsliv og familieliv i balanse

 

Statssekretær Rikke Lind åpnet konferansen

Statssekretær Rikke Lind åpnet konferansen

I samråd med regjeringens handlingsplan mot 2014, mål 3; Sjanse til balanse - familievennlig arbeidsliv og likestilte foreldreskap arrangerte Senteret i samarbeid med UiA og BLD en to-dagerskonferanse på Rica Dyreparken Hotel. Konferansen havnet midt opp i en mediedebatt i lokalavisen om permisjonsordning og hadde oppslag i lokalavisen begge dager.
Det var over 100 påmeldte til konferansen.

Statssekretær Rikke Lind hadde æren av å åpne konferansen og vi hadde innlegg fra bl.a lokale kvinnelige rollemodeller så som Ragnhild Jensen prosjektleder Elkem Solar, Jorunn S. Gislefoss Driftsjef ved GE Healthcare Lindesnes og styreleder for Eyde-nettverket, og Tina Sundtoft fylkesrådmann i Vest-Agder. Kjente navn som Frode Thuen, psykolog og professor ved Høgskolen i Bergen og Victor D. Normann, professor ved Norges Handelhøyskole kom med verdifulle innspill, mens lokalmannen Einar Dyrholm kom med sin personlig beretning om det å være foreldre til funksjonshemmede Anna og hvordan det har vært å se "likestillingstoget hoppe over deres stasjon, gang på gang".

Tine Sundtoft, Jorunn Gislefoss og Kjetil Hustoft hadde alle ulike innspill på tema, men meldingen fra de alle var at det er viktig å gjøre plass til kvinner i arbeidslivet og menn i familielivet

Tine Sundtoft, Jorunn Gislefoss og Kjetil Hustoft hadde alle ulike innspill på tema, men meldingen fra de alle var at det er viktig å gjøre plass til kvinner i arbeidslivet og menn i familielivet

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no