Sammendrag Likestilling som regional kraft

Allsangen på konferansen, her behørig fotografert av Eva-Kristin Paschen-Eriksen

Senter for likestilling, Fritt Valg og sekretariatet for Regionplan Agder 2020 arrangerte 26. april 2012 konferansen «Likestilling som regional kraft». Hele regionen var godt representert med både politikere og ledere fra offentlig og privat sektor, m.fl.

 

Konferansier Dag Nordbø ledet oss godt og trygt mellom innleggene, og var spesielt god å ha når det brått ble bestemt av arrangørene at også vi ville være med på den store markeringen på lik linje med resten av Norge og synge «Barn av Regnbuen». Det var ett sterkt og godt øyeblikk for mange å kunne gjøre akkurat det, og den tidligere prest og domprost Nordbø ledet oss varmt og støtt gjennom allsangen.

Formålet med dagen var å gi ett innblikk i de viktige likestillingsverktøyene som har blitt utarbeidet, samt gi deltakerne en sjanse til å være med og utløse den potente regionale likestillingskraften vi har på Agder.

Vi hørte innlegg fra bl.a fra HR-direktør Nina Føreland som fortalte om hvordan Sørlandets sykehus vil halvere ufrivillig deltid i løpet av en toårsperiode, mens forskerne Trude H. Eide og Tonje Lauritzen fra Østlandsforskning presenterte sluttrapporten fra 10-årssatsningen ‘Fritt Valg’.  Med på konferansen var også stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og Kari Henriksen (A), som begge er medlemmer av arbeids- og sosialkomiteen, og hadde inspirerende innlegg om arbeidslivets nødvendige likestillingstiltak.
Agderforsknings May Linda Magnussen snakket om mulighetene som finnes på Sørlandet, og likestillingens betydning for den regionale utviklingen. Magnussen tok blant annet opp spørsmålene om hvor og hvordan kan vi hente ut mer av landsdelens menneskelige ressurser, og hvordan kan vi skape mer velferd.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen avsluttet konferansen med sitt innlegg ‘Å snu på forestillinger – om likegjøring og likestilling’, til stor begeistring fra de oppmøtte.

 

Last ned pdf.versjon av rapporten fra Østlandsforskning her: Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt Valg 
Last ned pdf.versjon av Magnussens presentasjon her: Presentasjon Likestilling som regional kraft


Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no