Sammendrag likestillingsforum kjønnsroller og uførepensjonering

Fredag 13.april kom Morten Blekesaune til likestillingsforum og fortalte om sin forskning på sammenheng mellom kjønnsroller og uførepensjonering.  Deltakerne kom fra fjern og nær, fra Flekkefjord, Hægebostad og Marnardal, til Kristiansand, og fra ulike næringer som politiet, teknisk sektor, kommunen og UiA.

Blekesaune kom med nye og interessante funn

Blekesaune kom med nye og interessante funn om hvorfor det er så mange kvinner på Sørlandet som mottar uførepensjon.

Blekesaune har undersøkt om kvinner med tradisjonelle kjønnsroller oftere ender opp som uførepensjonister, enn menn og kvinner med en sterkere jobborientering. For å finne ut av dette har Blekesaune testet sin hypotese med tre sammensatte mål på kvinnelig rolleidentitet:


1. Vektlegging på familie og venner
2. Vektlegging på bolig og nærmiljø
3. Feminitet målt med Bems sex-role inventory (1981), som også kan ses som et mål på empati

Resultatene viser at både feminitet/empati og vektlegging på bolig/nærmiljø predikerer uførepensjonering hos kvinner, men ikke hos menn. Sammenhengene består også etter korreksjon for utdanning, inntekt, pensjonsopptjening, partner og  barn. Det har vært lett å anta at yrkesgruppe eller helsetilstand står bak den høye andelen av kvinner som ender opp med uførepensjon,  men Blekesaunes forskning viser at disse faktorene ikke teller like mye som kjønnsroller og identifisering.

Blekesaune har blitt publisert i nr.1-2012 av Tidsskrift for samfunnsforskning, og du kan finne artikkelen på idunn.no

Du kan laste ned presentasjonen til Blekesaune her: Presentasjon kjønnsroller og uførepensjonering

 

Du kan lese mer om funnene i Fædrelandsvennens papirutgave fra 16.april 2012, eller nettversjon her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no