Sammendrag og film likestillingsforum Jenter og gutters hverdagsliv

Ann Christin Nilsen presenterte Agderforsknings rapport Barns Levekår på likestillingsforum i oktober.

Agderforskning ved Ann Christin Nilsen presenterte deres rapport på barns levekår på årets femte likestillingsforum; Jenter og gutters hverdag på Sørlandet. Rapporten ble skrevet på bakgrunn av innsamlet data fra oktober til desember 2011 blant 811 femteklassinger i syv kommuner; Kristiansand, Songdal, Søgne, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand, og inngår i Agderforsknings levekårsprogram, finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.

 

Utgangspunktet for rapporten var å få mer kunnskap om hvordan barn har det og den er rettet mot beslutningstakere i de aktuelle kommunene, samt andre som jobber med oppvekstforholdene for barn og unge.

 

Du kan lese rapporten i sin fulle form her, eller se film fra forumet her og laste ned presentasjonen Jenters og gutters hverdagsliv.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no