Sammendrag Ungdom og likestilling; Seksuelle overgrep, voldtekt og trakassering

Likestillings-og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik åpnet seminaret. Foto: Anne Falch Skaran

Torsdag 13.september arrangerte organisasjonen Sisters i samarbeid med Senteret ett seminar om ungdom og likestilling. 120 deltakere, de fleste unge jenter, fylte auditoriet og fulgte oppmerksomt med når likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik åpnet seminaret. Heldagsseminaret holdt tempoet hele dagen gjennom og det var lett å se at engasjementet og interessen for tema var tent etter siste innlegg fra Louhibi var over og deltakerne opprømt strømmet ut.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik var dyktig, engasjert og profesjonell som alltid, og snakket om hvordan vold er ikke bare vold, men et angrep på enkeltmenneskets ukrenkelige verdighet. Vold og trakassering,hevdet hun, er handlinger som i seg selv hindrer likestilling, uansett hvor mange eller hvor få som rammes og uansett om ofrene er kvinner eller menn. Et likestilt samfunn er et samfunn der alle mennesker har frihet til å være seg selv og leve livene sine slik de ønsker. Ombudet trakk frem Redd Barnas kampanje «Vennligst forstyrr». Kampanjen brukte små hotellskilt for å minne folk på å gripe inn i hverandres innerste rom litt oftere og forstyrre. Ikke vente på at andre skal ordne opp eller ta tak, ikke være redde for å blande seg inn i andres saker. Du kan lese ombudets tale i sin helehet her.

Bjørn Løvland fra Reform – ressurssenter for menn, snakket om menn og vold, på hvilke måter og grunnlag menn oppsøker ressurssenteret, og hvordan kvinner og menn har ulike definisjoner av hva vold er.  Noe Løvland ønsket å få frem var hvor viktig det er å snakke om vold, hva som er vold, - og det å ha en bred definisjon. Om man har en bred definisjon så favner man så mye videre og får plukket opp så mange flere. Løvland henviste til verktøykassen utarbeidet i forbindelse med ett prosjekt i Karasjok «ungdom mot vold», hvis hensikt var kunnskapsformidling gjennom informasjon, oppgaver og ufarlige samtaler for på den måten legge til rette for endring av holdninger om vold. Du kan lese mer om prosjektet og den tilhørende verktøykassen her.

Hannah Helseth og Louiza Louhibi hadde begge innlegg som engasjerte og berørte tilhørerne. Foto: Anne Falch Skaran

Sosiolog og forsker Hannah Helseth fokuserte på seksualitet, voldtekt og grenser og hvordan vi avhumaniserer jentene ved å kalle dem hore (og verre) og med det gjør det lettere og mer «akseptabelt» å gjennomføre en voldtekt.  Hun henviste bl.a til www.stoppvoldtekt.wordpress.com og henviste alle til å være åpne og diskutere temaer som voldtekt, seksualitet og grenser, og gjentok Løvlands ord om at det er bare ett fåtall menn som er overgripere. Både Helseth og Løvland poengterte at det overveldende flertallet av menn har sunne og gode holdninger til både jenter, seksualitet og kvinnekroppen, det er kun en liten prosentandel av dem som faktisk har holdninger som kan lede til overgrep og vold.

Lene Mordal, leder for organisasjonen Sisters var i tillegg til å være hovedarrangør en av innlederne på seminaret og viste klart hvor avgjørende viktig  det  arbeidet hun og organisasjonen gjør er for unge jenter på Agder, og hvor viktig det er å engasjere seg for ungdom. At innlegget fenget kunne man tydelig se på deltakerne, og flere kontaktet Mordal og de andre frivillige fra Sisters i etterkant for å høre hva de kunne gjøre og for å melde seg inn i organisasjonen.

 Louiza Louhibi, samfunnsdebattant, spaltist og mottaker av Fritt Ords honnør fortalte nært og beveget om overgrepsvoldtekten hun opplevde da hun var 17 år. Louhibi kunne fortelle en sterk historie som både grep og rørte tilhørerne, og hennes kamp for å overvinne frykten og få tilbake livet var både inspirerende og tankevekkende.

Åsta Lovise Einstabland var konferansier og medarrangør for dagen, mens Lene Mordal fra organisasjonen Sisters både holdt innlegg og var hovedarrangør for seminaret.
Fra venstre: Lene Mordal, Sisters, Sunniva Ørstavik, LDO, Bjørn Løvland, Reform, Åsta Lovise Einstabland, Senter for likestilling.
Foto: Anne Falch Skaran

 

Vi takker organisasjonen Sisters, innlederne, øvrige bidragsytere og deltakerne for ett flott arrangement som engasjerte, inspirerte og rørte oss alle.

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no