«Såpass må du tåle»

Presentasjon av Sykepleiens undersøkelse om seksuell trakassering. Her ved Ingvald Bergsagel, journalist i Tidsskriftet Sykepleien

Under Arendalsuka torsdag, inviterte Senter for Likestilling, sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), til debatt rundt en omfattende rapport gjennomført av Sykepleien som viser at 1 av 3 unge sykepleiere blir utsatt for seksuell trakassering. Hvordan møter sektoren denne utfordringen og hva må gjøres? Til innlegg og panel stilte journalist Ingvald Bergsagel fra Sykepleien, kommunalsjef Torill Skår fra Helse og Levekår i Arendal kommune, nestleder i NSF, Solveig K. Bratseth, og Instituttleder Mariann Fossum fra Helse- og sykepleievitenskap UiA, under debattledelse av Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud i LDO. Undersøkelsen som ble sendt ut til over 99 000 medlemmer av norsk sykepleieforbund (NSF), og fikk en usedvanlig høy svarprosent, avslører høy forekomst av seksuell trakassering blant unge sykepleiere, dårlig kjennskap til rutiner for varsling av trakassering, og en ukultur rundt det å si fra. Og det er ikke bare kvinner som trakasseres.

Bergsagel, som presenterer spørreundersøkelsen som den største i sykepleiens historie, forklarer at Helse- og Omsorgssektoren er den nest mest utsatte sektoren, etter Hotell- og Restaurant bransjen. Blant de som har svart jobber 47% på sykehus, 16% på sykehjem og 12% i hjemmesykepleien. Når det kommer til hvem som trakasserer, skiller undersøkelsen mellom trakassering fra ansatte, og trakassering fra brukere. Blant ansatte, der både ledere og kolleger er representert, er det kollegaer som i størst grad trakasserer det motsatte kjønn. Undersøkelsen viser videre at det er flest menn som blir utsatt for seksuell trakassering fra kollegaer. Hvorfor prosentvis flere menn opplever trakassering fra andre ansatte fremkommer ikke, men fritekstsvarene viser at det å være mann på en svært kvinnedominert arbeidsplass, kan være en faktor som bidrar. Det er prosentvis flere kvinner som oppgir å bli trakassert av pasienter. Statistikken viser at svært få melder ifra - bare 1 av 4 varslet om forholdene.

De høyeste tallene er fra de som jobber innen Bo- og rehabilitering, og gjelder i størst grad trakassering fra brukerne. «En mannlig ansatt opplevde en kvinnelig bruker som ba ham gni henne ekstra hardt nedentil slik at hun kanskje kunne få en orgasme. En kvinnelig ansatt opplevde at buksene var nede på knærne, og penis i hånden, så fort man skulle ned og ordne strømpehekter.»

Ikke noe å varsle om

På spørsmål om hvorfor det ikke ble varslet, svarte hele 45 % at det ikke er noe å varsle om.
Bratseth fra NSF kommenterer denne statistikken - «Dette er et kvinnedominert yrke som har lært seg å tåle mye, og som har funnet seg i mye. Det er kanskje slik at vi eldre har glemt hvordan det var å være under 30 år og sykepleier». På spørsmål fra Bjurstrøm om hvordan dette oppleves fra et fagforeningsperspektiv, svarer hun at Helse, Miljø og Sikkerhet nesten er totalt fraværende i denne sektoren, men at det brukes mye tid nå på bevisstgjøring rundt kollegaansvar. «Mange må gå sammen for å gjøre endringer her». Kommunalsjef Torill Skår mener at de som er eldre ansatte må ta ansvaret for å snakke dette opp, og påpeker at den lave varslingsfrekvensen er alvorlig- «At de eldre ansatte sier til de yngre at ‘dette må du bare tåle’, er en ukultur vi ikke skal ha».

Instituttleder for sykepleien ved UiA, Mariann Fossum, forteller at det brukes mye tid på å forberede elever og studenter til praksisåret, og at de legger opp til samtaler med lærerne. «Det første året i praksis får de tett oppfølging, og dette skal også være en arena hvor de skal føle de kan ta opp ting». Torill Skår påpeker at det også er arbeidsgivers ansvar å jobbe for å beholde de ansatte, og at det er bekymringsfullt at de under 30 år er så utsatt. «Vi må jobbe med å bevare og utvikle de ansatte, og snu denne kulturen om at man ikke varsler. Det aller verste er at man ikke varsler fordi ledere sier at «det skal man tåle». Hun er tydelig når hun legger til -«dette skal ikke ledere si!» - til applaus fra publikum. Videre trekker hun frem menn som blir trakassert, og at det er viktig å få menn til å varsle for å få fram en varslingskultur, da de fleste tallene om trakassering er fra egne kolleger. «Det er viktig å få en systematikk her. Sektoren har store problemer med frafall, sykemeldinger og folk som slutter før de har jobbet i ti år, vi tenke arbeidsmiljø med tanke på hvordan vi skal drifte sektoren framover».

Det vektlegges fra panelet at det er lederes ansvar å løfte fram dette, og gi tydelig beskjed om at trakassering ikke er aktuelt, både for kvinner og menn, at man må «tørre å ta ordet i munnen og gå i seg selv». Det kommer også fram at den manglende systematikken resulterer i at det er tilfeldig hvordan varsling av seksuell trakassering håndteres - det kommer rett og slett an på hvem som er leder og hvordan kulturen er der, i tillegg til hvor man er. I forhold til trakassering fra brukere, blir det i fremtiden, i forbindelse med teknologisk utvikling, også vanligere for sykepleiere å jobbe alene og også gå på flere hjemmebesøk, som jo kan by på problemer når det kommer til trakassering. En av forslagene er kanskje at man være to på jobb, for å få ned statistikken rundt seksuell trakassering.

Selve nerven i debatten, og hvilke tiltak som trengs fremover, kommer tydelig fram - ledere må sørge for å iverksette at arbeidsmiljøloven følges, at eldre må støtte de yngre når de forteller om seksuell trakassering, at varsling skal på dagsordenen. Det må innføres en systematikk i dette, før det er for sent. Sykepleiere er allerede mangelvare.

 

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 28.08.2019

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no