Se opptak fra Arendalsuka: #Me too – en ny revolusjon?

Hva har #Me Too, den arabiske våren og kvinnebevegelsen på 70-tallet til felles? Et revolusjonært oppgjør mot etablerte synlige og usynlige maktstrukturer? Enkelthistorier som har bidratt til en kollektivistisk vekkelse? Har #Me Too også blitt en symbolsk bevegelse mot usynlige bølger av fascisme og konservatisme?

Arrangementet inneholdt innlegg om #Me Too som en bevegelse og dens innflytelse. I tillegg fikk vi høre mer om hva det vil si å være i en ekstra utsatt posisjon som etnisk minoritet eller funksjonshemmet, og hvorvidt dette har vært inkludert i bevegelsens diskurs. Foredragene munnet ut i en paneldebatt og ble avsluttet med et innlegg av LDO om hvordan en fremmer likestilling og forebygger diskriminering i arbeidslivet.

 

PROGRAM

Velkommen ved konferansier Åsta L. Einstabland.

Knut Dørum, Professor i Historie, UiA – « Heksejakt eller revolusjon? »

Dana Æ. Manouchehri, Generalsekretær i LIM – «Født fri - en del av den nye revolusjonen?»

Hawkilara Kathrine Axelsen, Norges Handikapforbunds Ungdom - Å være overgrepsutsatt med nedsatt funksjonsevne og om #MeToo

Paneldebatt: Claus Jervell - LDO, Knut Dørum - UiA, Dana Æ. Manouchehri - Generalsekretær i LIM ,  Hawkilara Kathrine Axelsen - NHFU. SV ved Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård, Mari Trommald direktør ved Bufdir. Panelet ledes av Are Saastad – Reform

LDO v/ Claus Jervell, «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering – seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere trakassering»

 Avslutning

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no