Se, pappaperm virker

Fedrekvoten gjør at fedre bruker mindre tid på jobb også når barna blir eldre.

Fedrekvoten i fødselspermisjonen har ført til at fedre tjener 2 prosent mindre enn de ville gjort uten ordningen, og effekten holder seg i flere år etter permisjonen, viser den første studien av effektene av pappapermisjon, skriver Dagens Næringsliv.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1815953.ece

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no