Selvsagt kvinner – Om kvinner i politiske maktposisjoner

Nettstedet www.selvsagt-kvinner.no er laget av KILDEN i forbindelse med et forskningsprosjekt som er satt i gang av KS i samarbeid med de politiske partiene. Formålet er å øke andelen kvinner i politiske maktposisjoner i kommunene, som ordførere, varaordførere, komitéledere, styreledere og styrerepresentanter.

Det finnes flere tipshefter som kan lastes ned. Klikk på bildet under for å gå til nedlastingsside.

Forsiden til ett av tipsheftene fra Selvsagt-Kvinner

Klikk på bildet for å gå til nedlastingsside for tipshefter

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no