Seminar – På veien hjem

På vegne av Agderforskning videreformidler vi denne invitasjonen:

Agderforskning inviterer til seminar «på veien hjem»: Barns levekår og hverdagsliv: Hvilken betydning har barnets kjønn og familiens ressurser?

 

Agderforskning har i 2011-2012 gjennomført en undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i tolv kommuner i Agder. Datamaterialet består av 1360 spørreskjema besvart av barn i femte klasse og 824 spørreskjema besvart av deres foresatte. Undersøkelsen er unik, og dekker mange sider av barns hverdagsliv. Det er skrevet to FoU-rapporter basert på prosjektet, som er tilgjengelige for nedlastning fra Agderforsknings nettside: www.agderforskning.no.

Program:

Kl. 15.00: Kaffe og noe å bite i

Kl. 15.15: Velkommen, ved administrerende direktør Kristin Wallevik

Kl. 15.20: Om undersøkelsen, ved prosjektleder Ann Christin Nilsen

Kl. 15.30: Flinke piker og sårbare gutter – myter eller virkelighet?

Kl. 16.00: Kulturell deltakelse – et spørsmål om pris eller preferanser?

Kl. 16.30: Skolemotivasjon og fremtidsorientering – foreldrenes rolle

Kl 17.00: Avslutning

 

Tidspunkt: Torsdag 17.januar kl 15-17

Sted: Sørlandets kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Seminaret er gratis, men av hensyn til bevertning ber vi om at det sendes påmelding til turid.conradi@agderforskning.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no