Senter for likestilling øker aktiviteten

I dette nyhetsbrevet er det først og fremst den økte aktiviteten i senteret som er i fokus.

I tillegg til de faste arrangementene våre skal vi nå ut på en omfattende turne for å holde dialogmøter med alle kommunene på Agder. Vi gleder oss til å høre kommunene selv fortelle om likestillingssituasjonen i sin kommune. Videre skal vi også være innledere under Fylkesmannen i Aust-Agders ordfører- og rådmannsamling. Dette blir en flott mulighet for senteret å få profilert seg og sin aktivitet overfor kommunene i Aust-Agder. I tillegg har vi også fremleggingen av forskningsresultater 18. november som ble beskrevet i sist nyhetsbrev. Dette kommer vi tilbake til senere.

Foruten arrangementene har vi også et spennende prosjekt på gang i form av en ny regional likestillingsmonitor for Sørlandet. Arbeidet er startet, med forventet lansering på nyåret. Dette håper og tror vi kan være et godt og nyttig verktøy i arbeidet med likestilling på Agder.

Alt dette kan du lese mer om i dette nyhetsbrevet. Vi i senteret håper du finner lesestoffet i nyhetsbrevet interessant! Har du tilbakemeldinger, både ris og ros, er det bare å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner til til høyre. Bruk gjerne også kommentarfeltet under.

Beste hilsen oss i senteret!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no