Senter for likestilling bidrar på internasjonal konferanse

Senter for likestilling er invitert til å holde en workshop på konferansen Equality - a key to economic development and democracy, som avholdes 7.-8. juni 2010 på Soria Moria hotell. Arrangør for konferansen er Utenriksdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og KS, og deltagerne er både politiske, internasjonale og nasjonale eksperter på likestilling og kjønn fra hele EØS-området.

Seniorrådgiver ved Senter for likestilling Åsta Einstabland skal bidra med en workshop med tittelen Can gender equality influence regional economic development?, hvor hun blant annet kommer til å trekke frem gode eksempler fra Agder-regionen.

Les mer om konferansen her: http://ksk.event123.no/bld/conference/

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no