Senter for likestilling har fått ny logo

Etter elleve år har Senter for likestilling ved Universitetet i Agder (UiA) fått ny logo. Denne synliggjør at Senter for likestilling er et senter ved Universitetet i Agder. Dette er et resultat av at UiA har gjennomgått en prosess for å samle alle universitetets sentere, prosjekter og programmer under ett visuelt uttrykk.

Siden senterets oppstart i 2008 har vi vært et likestillingssenter for hele regionen, og det skal vi fortsette å være. Senteret skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Klikk her for å lese mer den nye visuelle identiteten til UiA.

 

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.