Senter for likestilling møter agderkommunene

Gjennom fem dialogmøter fordelt på de ulike regionene på Agder, skal Senter for likestilling møte agderkommunene for å skape dialog rundt arbeidet med likestilling på Agder.

Utgangspunktet for dialogen blir aktivitets- og rapporteringsplikten (ARP) som alle kommuner har i forhold til likestillings- og diskrimineringslovene.  Det viktigste blir likevel at senteret på sin side får god kjennskap til det lokale likestillingsarbeidet, mens kommunene får utveksle erfaringer.

Målet er å skape en mer aktiv dialog om likestillingsarbeid i de ulike delene av Agder, som forhåpentligvis vil øke både kunnskap og handling i forhold til likestillingssituasjonen på Sørlandet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no