Senter for likestilling på Skeive Sørlandsdager

Senter for likestilling har som tradisjon å arrangere et faglig arrangementer under Skeive Sørlandsdager. I år har vi satt sammen et program som du ikke må gå glipp av! Vi får vi besøk av Movisie - det Nederlandske senteret for sosial utvikling, som vil holde et seminar for oss om hvordan man bedre kan inkludere lhbt-perspektiver i handlingsplaner og strategier. Fredrik Langeland fra Lhbt-senteret til bufdir kommer for å belyse behovet for nettopp dette, og Toril Hogstad fra Kristiansand kommune vil fortelle om hvordan kommunen gikk fram når de skulle øke sitt fokus på mangfold og inkludering. vi håper å se deg og dine kollegaer der!

Hos Naboen, Markens gate 19A, Kristiansand
12:30 - 15:30
23.08.2017
Gratis
Påmelding

Forskning viser at det fremdeles er behov for å styrke lhbti-personers rettigheter og livskvalitet, endre holdninger samt bekjempe hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot disse gruppene.

Vi inviterer til seminar der politikerne og offentlig ansatte møter fagfolk for å diskutere utfordringer og mulig innsats framover.  Seminaret legger til rette for erfaringsutveksling mellom nøkkelpersoner fra regionale og lokale myndigheter og tjenesteytere og vi vil se på hvordan lhbti-perspektiver kan integreres i nåværende og framtidige strategier og handlingsplaner.

Workshop med Movisie

Blant annet kommer Movisie – det Nederlandske senteret for sosial utvikling for å lede en workshop for oss. Movisie har lang erfaring med å veilede offentlige myndigheter i å utarbeide og implementere strategier og handsplaner som inkluderer lhbti-perspektiver. Movisie er også den nederlandske koordinatoren for Rainbow Cities Network. Gjennom nettverket veileder Movisie 43 nederlandske byer i deres arbeid med å utvikle lokale retningslinjer for å forbedre sikkerheten til LHBTI-borgere og for økt toleranse for det seksuelle mangfold. Movisie vil komme med både teoretiske og praktiske innspill til hva ditt arbeidssted kan gjøre for å styrke deres lhbti-arbeid.

Hvordan arbeide aktivt, målrettet og planmessig

Vi minner om at 1. januar 2014 trådde diskrimineringsloven om seksuell orientering gir vern mot diskriminering og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i kraft. Diskrimineringsloven pålegger alle offentlige myndigheter samt private virksomheter med over 50 ansatte å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. For et år siden ble Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020 lansert. Handlingsplanene inkluderer flere tiltak om nettopp aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Fredrik Langeland fra lhbt-senteret hos bufdir kommer for å snakke om hvorfor det er viktig å øke fokuset på denne målgruppen, og vil blant annet snakke om hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Dette er spesielt viktig med tanke på fjorårets hendelser under Skeive sørlandsslander. Toril Hogstad fra Kristiansand kommune vil fortelle om deres handlingsplan med fokus på lhbt samt en kommende undersøkelse om lhbt på Sørlandet.

Seminaret vil kunne hjelpe både myndighetsutøvere samt andre arbeidsgivere med konkrete tips om om tiltak og aktiviteter som kan rapporteres på i forhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Hovedmålgruppen for seminaret vil være offentlig ansatte, men det er åpnet for alle interesserte. Politikere, interesseorganisasjoner, foreninger og vil også kunne dra nytte av seminaret.

På slutt av fagdagen byr vi på en morsom og smakfull overraskelse.

Bli med på fellesmiddag og åpningen av Skeive Sørlandsdager Vi anbefaler alle til å bli med videre til åpningen av Skeive Sørlandsdager kl. 18.00. Før åpningen arrangerer Senter for likestilling fellesmiddag for de som ønsker hvor vi kan fortsette samtalene og utveksle erfaringer fra fagdagen. Deltakere dekker selv middagen.

Klikk her for påmelding
Frist: 16. august 

Dersom du har spørsmål ta kontakt med oss på post@senterforlikestilling.org/38 14 12 21

Del gjerne facebook-eventen med ditt nettverk

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no