Senter for likestilling snakker til ordførere og rådmenn

Den 5. november skal Senter for likestilling i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) ha ansvar for en del av ordfører- og rådmannsamlingen i Valle, i regi av Fylkesmannen i Aust-Agder.

Fylkesmannen har satt av flere timer i programmet til likestilling. Med alle ordførere og rådmenn i Aust-Agder som deltakere, sender Fylkesmannen et tydelig signal om hvor viktig dette temaet er. Senteret kommer til å presentere sin virksomhet og legge vekt på den nye kommende likestillingsmonitoren for Sørlandet, mens LDO kommer til å fokusere på aktivitets- og rapporteringsplikten (ARP) og hvordan kommunene kan arbeide med denne.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no