Senter for likestilling tilbyr nå fagdagen: Trygg i egen seksualitet

Senter for likestilling har sammen med Likestillingssenteret fått tildelt 400 000,- fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, til å gjennomføre 15 identiske fagdager om voldsforebygging og normbrytende kognitive funksjonsvariasjoner. 5 av kursene tilbys kommuner i Agder, i løpet av høsten 2020.
 
Grunnet dagens corona situasjon vil resterende kurs bli tilbudt til resten av landet som et digitalt e-læringskurs i regi av Likestillingssenteret.

OM TRYGG I EGEN SEKSUALITET

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har brukere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet er viktig for å skape trygge og åpne omsorgspersoner i omsorgstjenestene for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. Målet med fagdagen er å gi ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Bakgrunn
Bakgrunnen for prosjektet er et behov for kompetanseheving hos ansatte. På lik linje (NOU 2016:17) viste at mennesker med normbrytende kognitive funksjonsvariasjoner får mindre seksualitetsundervisning og har mindre kunnskap om egen seksuell helse enn den øvrige befolkningen. For å forebygge overgrep og gi de av oss som har en funksjonsnedsettelse trygge rammer i hverdagen, er det viktig å skape trygge og åpne omsorgspersoner som kan snakke om kjønn, seksualitet og overgrep med brukerne.

Innhold
Deltakerne får kunnskap om:

  • kjønns- og seksualitetsmangfold
  • følelser
  • normer
  • seksuelle rettigheter
  • grensesetting
  • PLISSIT
  • meldeplikt og avvergelsesplikt
  • eksempler på hva overgrep er
  • gi råd om hvordan forebygge overgrep

Programmet legger opp til aktiv deltakelse og praktiske oppgaver, erfaringsutveksling, gruppearbeid og refleksjon. Deltakerne får kursbevis.

For mer informasjon om fagdagen, ta kontakt med Claudia Klostergaard:  claudia.klostergaard@uia.no 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no