Senter for likestilling ved Universitetet i Agder bør få midler til forskning

Lørdag ettermiddag innledet Kari Henriksen talen sin på APs landsmøte med å si at landsdelen er infisert av KORT-genet.
- Bibelbeltets mørkeblå arv hindrer sosialdemokratiske verdier og politikk å utvikle seg. Resultatet er at Agder kommer dårligst ut på levekårsundersøkelser og på likestilling, sa hun.
HØR Kari Henriksen
Forskning
Henriksen tror mye kan vinnes ved at Senter for likestiling ved Universitetet i Agder får mer penger til forskning. Det er sendt en søknad til fire departementer om penger og Henriksen presiserte at disse måtte regjeringen følge opp.
- Dessuten må vi rykke de sørlandske holdningene opp med rota. Det er ingen myte at landsdelen er preget av konservative, religiøse og tradisjonelle holdninger. Vi må få fjernet myten om at alt var bedre før, for det var det ikke. Vi må tenke helt nytt og kvinner på Agder må komme seg ut i arbeidslivet i heldtidsstillinger, sier Henriksen.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no