Sintef-Rapport: Med jobb i sikte

Rapport_Med_jobb_i_sikte-page-001

Klikk på bildet for å laste ned pdf.

Dette er en rapportering fra en samfunnsvitenskapelig studie av hva som fremmer og hemmer synshemmedes yrkesdeltakelse, og er delleveranse fra det to-årige prosjektet "Med jobb i sikte" som er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond og Blindeforbundets Forskningsfond. Studien består av en kvantitativ breddeundersøkelse, og intervjuer fra casestudier av yrkesaktive synshemmede i tillegg til intervjuer med relevante fagpersoner. Forfattere: Thale Kvernberg Andersen og Kari Skarholt (SINTEF Teknologi og samfunn) År: 2014 Last ned rapporten her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no