Sjørøver eller prinsesse – et fritt valg?

Utvikling av identitet og likeverd for jenter og gutter var hovedtema da UiAs Avdeling for lærerutdanning arrangerte konferanse om "Identitet, mestring og likestilling". Blant inspiratorene var Francois Elsafadi fra ungdomsmotivatorene i organisasjonen New Page.

En rekke innledere fokuserte på dagens situasjon i klasserom og barnehager. For det er her barna skaper sin identitet og utvikler sitt syn på hva de er og hvilke rammer de kan utvikle seg innenfor.
Det er med andre ord i barnehage og skole det er viktig å sprenge rammene og utvikle barnas følelse av at de kan gjøre det som interesserer dem - uten at kjønnet begrenser eller stenger.
Les programmet for konferansen "Sjørøvere og prinsesser": Her finner du også mer om foredragsholdeerne - og om likestillingsarbeidet på Agder.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.