Skal du si opp? Så fantastisk – gratulerer!

Nyheter fra E24.no;

e24.no skriver om Jørn Walmestad som fikk inspirasjon til å starte PS Hotell.

e24.no skriver om Jørn Walmestad som fikk inspirasjon til å starte PS Hotell. Foto: Kristin Norli

Tenk at du jobbet på en arbeidsplass hvor du og sjefen ble like glade når du sa opp, og at dere samtidig sparer samfunnet for millioner av kroner. Nei, jeg snakker ikke om konflikt på arbeidsplassen og at du og sjefen hater hverandre like mye, men om ett konsept som du kanskje kjenner igjen fra Jamie Olivers restaurantkonsept «Fifteen» http://www.fifteen.net/

 

Konseptet går ut på å rekruttere mennesker som har falt utenfor arbeidsmarkedet av ulike grunner, som for eksempel ved rusmisbruk, lite eller ingen utdannelse, lærevansker, sykdom eller depresjon, mv. PS Hotell i Oslo ved hotelldirektør Jørn Walmestad er basert på dette konseptet og ble åpnet november 2011. PS Hotell er eid av ITAS AMB - en arbeidsmarkedsbedrift eid delvis av Oslo kommune og har 50 arbeidstakere som får ulik type hjelp fra Nav. Det er ansatt 7 stykker som hjelper til med opplæring i alle deler av hotell- og restaurantfaget for på den måten sikre en god og helhetlig drift.

Torsdag ble de oppdaterte uføretallene fra Nav lagt frem - med nesten 9.000 flere uføre i dag enn for ett år siden. Totalt er over 311.000 personer 100 prosent uføre i Norge. Ifølge Navs egne tall koster hver og en av disse i snitt minst 175.000 kroner i året. Men dette er et beløp som man kan sette en strek over for hver person som PS Hotell lykkes med, ifølge forskningsleder ved Fafo, Jon Rogstad.

Når en person faller utenfor arbeidslivet i ung alder, går flere tiår med skatteinntekter og merverdi av å delta i arbeid tapt. Dette finnes det få beregninger som tallfester. Men selv bare kostnaden ved å betale uføretrygd fra en 25-åring i dag når pensjonsalder om 40 år, kan komme opp i 3-4 millioner kroner, ifølge beregninger gjort i 2010 av Vista Analyse AS på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Når vi samtidig vet at antallet unge uføre øker, viser regnestykket at totalbeløpene blir gedigne.

Men hvis «systemet» og næringslivet tar et delt ansvar, tror Walmestad at bildet kan bli annerledes, kan e24 rapportere.  Nå får hotellet og forretningsideen også anerkjennelse fra andre som er opptatt av samfunnsansvar. I fjor fikk PS Hotell hotellbransjens egen pris for samfunnsansvar, HSMAI-prisen, mens de om en drøy uke får vite om de blir vinner av Ferd-prisen for årets sosiale entreprenør.

For mer om denne saken, se e24.no.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no