Skeive Sørlandsdager 2015 – Den store kirkedebatten

Skeive Sørlandsdager Pressemelding fra LLH Sør og Skeive Sørlandsdager:

Den 13. og 14. september er det Kirkevalg i Den norske kirke, det er et veivalg hvor en skal avgjøre hvilken retning kirka skal gå; skal den bli mer åpen, eller skal den bli mer lukket? Et viktig symbol på dette, er om den er åpen for vigsel av likekjønnede par. Dette har blitt selve testspørsmålet på en åpen folkekirke. De neste årene skal stat og kirke skille endelig lag, de som velges inn i Bispedømmeråd og Kirkemøtet i denne perioden vil ha ansvaret for hvordan Den norske kirke i framtiden skal være.

  Vi stiller spørsmålet: skal Den norske kirke være en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke i fremtiden?   Innledning ved Aagot Cecilie Heiberg- Jacobsen. Heiberg-Jacobsen er utdannet menighetssekretær, gift med Inger Marie siden 2006. Inn- og utmeldt av Den norske kirke flere ganger. Nyinnmeldt i 2015. Panel: Øyvind Benestad, Levende folkekirke Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark Bispedømme Kjetil Drangsholt, styremedlem i Åpen folkekirke Agder og Telemark Kristin Gunleiksrud Raaum, styremedlem i Åpen Folkekirke og nestleder i Kirkerådet Debatten ledes av Pål Steinar Repstad, professor i religionssosiologi ved UiA. Når: Torsdag 20. august kl. 19.00 Hvor: Max Volum, Clarion Hotell Ernst Se arrangementet på Facebook. For mer informasjon, kontakt Lene Tønnessen på tlf 458 74 377 eller på epost sor@llh.no Se også facebook.com/skeivisor for oppdatert info om våre arrangementer.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no