Skriver du masteroppgave med skeiv tematikk?

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold lyser ut tre stipender på 10 000 kroner hver.

Aktuelle temaer kan være:

  • skeives historie på Agder. En relevant tilnærming kan være dypdykk i arkiver eller å gjøre livshistorieintervjuer for å finne ut mer om hvordan kjønns- og seksualitetsmangfold har blitt omtalt eller levd i Agder gjennom tidene.
  • Skeives psykiske helse og uhelse i Agder. Hvordan spiller det å tilhøre en minoritet inn på den psykiske og fysiske helsen? Her vil et interseksjonelt perspektiv være av særlig interesse.
  • Kompetansen på LHBT+ i helsevesenet, skolen, barnevernet eller andre offentlige tjenester
  •  Valgfritt tema.
Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder. Masterstudenter med tilknytning til andre institusjoner enn Universitetet i Agder kan også søke, så fremt masteroppgaven har et Agder-perspektiv.
 

FOR Å SØKE MÅ DU:

  • Skrive en søknad
  • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
  • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen våren 2022 og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre seminarer på våren eller høsten 2022.

Søknad og eventuelle spørsmål om stipendet kan rettes til elanor.brendmo@uia.no 1. oktober 2021.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no