Skyggerapport om LHBTI-barn i Norge

Det følgende er sakset fra facebook:

Redd Barna, Skeiv Ungdom og LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner lanserte rapporten "Rettane til LHBTI-barn i Noreg - vurdering og tilrådingar i lys av FN sin barnekonvensjon" i Oslo torsdag 10.mars 2016.

Barn som er lesbiske, homofile, bifile, trans eller med atypiske kjønnskarakteristika (intersex), eller som på andre måter bryter med de eksisterende normene for kjønn og seksualitet (såkalte lhbti-barn), har de samme rettighetene etter FNs barnekonvensjon som andre barn, men i praksis viser forskning at det er stor grad av diskriminering, mobbing og andre forhold som utfordrer disse barnas rettigheter. Det er imidlertid lite kunnskap om i hvor stor grad og på hvilke områder disse barna ikke får oppfylt sine rettigheter, og LLH, Skeiv ungdom og Redd Barna ønsket derfor å kartlegge dette.

Rapporten er skrevet av Ingrid Thorsnes. Kartleggingen viser at det er store utfordringer knyttet til de strenge normene for kjønn og seksualitet som barn møter, og at det å utvide disse rammene vil være til stor fordel for alle barn. Rapporten viser at vi har lengst vei å gå når det kommer til barn som har en annen kjønnsidentitet enn de er registrert med (trans) og barn med atypiske kjønnskarakteristika (intersex). I tillegg har Redd Barna gjennomført to samlinger hvor barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet delte sine erfaringer, synspunkter og anbefalinger.

 

Du kan laste ned publikasjonen her: Redd-Barna-rapport-om-LHBTI-barn-og-deres-rettigheter-i-lys-av-barnekonv...

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no