Sluttevaluering av Regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012.

Sluttevaluering av Regjeringens handlingsplan LHBT-page-001

Klikk på bildet for å laste ned pdf.

I sluttrapporten for handlingsplanen «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» (lhbt-handlingsplanen) vil vi kort oppsummere hva som er oppnådd, både på et overordnet plan og per sektor. Rapporten skisserer også de viktigste utfordringene videre, på veien mot å nå visjonene som planen satte opp. Forfattere: LHBT-Senteret. År: 2013 Last ned rapporten her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no