Søk midler i forbindelse med Stemmerettsjubileet 1913-2013!

Stemmerettsjubileet lyser nå ut midler i forbindelse med markeringen av 100 år med allmenn stemmerett til neste år.

Hvem kan søke?
Tilskuddsmidlene er først og fremst rettet inn mot frivillige organisasjoner på kjønnslikestillingsfeltet, men også institusjoner og stiftelser kan søke. Frivillige organisasjoner, institusjoner og stiftelser kan  søke støtte til konkrete tiltak, aktiviteter og arrangementer i Stemmerettsjubileet.

 

Les mer på stemmerettjubileet sine sider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no