Søk om tilskudd!

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har lyst ut tilskuddsmidler for bl.a å øke kunnskapen om og deltakelsen ved valg. Dette kan du lese mer om på KRDs nettsider. KRD har bevilget inntil 3 mill kr til aktiviteter og tiltak hvor sametings- og stortingsvalget i 2013 knyttes til feiringen av Stemmerettsjubileet. KRD lyser også ut generelle midler knyttet til kunnskap om og deltakelse ved valg.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), vil lyse ut midler til lokale aktiviteter i 2013 spesielt. Denne utlysningen vil legges ut på BLDs og jubileets nettsider rett etter at statsbudsjettet legges fram neste uke (8. okt). Liksom KRDs utlysningen, vil også BLDs forutsette Stortingets godkjenning.

Meld inn din aktivitet/ditt arrangement nå: Alle oppfordres til å benytte regjeringens innmeldingstjeneste for arrangementer og aktiviteter. Finn skjema her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no