Søk på KUN’s masterstipend 2014

Kun-logoVåre kolleger i Steigen, KUN senter for kunnskap og likestilling, lyser ut to mastergradsstipender for studenter som skriver om temaer som omfatter likestillings- og mangfoldsproblematikk, gjerne med en praktisk vinkling.
Stipendet er på kr. 25 000,- og et to ukers arbeidsopphold på KUN i februar 2015. Her vil en disponere kontorplass i kontorfellesskap med rådgiverne og delta på vår fagsamling. Søknadsfrist 15. oktober 2014. Tildeling vil skje innen 1. november 2014. I tillegg til en presentasjon av søker må søknaden inneholde godkjent prosjektbeskrivelse og informasjon om hvor langt du har kommet i skriveprosessen og en bekreftelse fra institusjonen du er knyttet til. Som gjenytelse ønsker KUN en kopi av oppgaven til vårt bibliotek. Søknad med vedlegg sendes elektronisk til KUN senter for kunnskap og likestilling, post@kun.nl.no, med "stipendsøknad" i emnefeltet. For mer informasjon kontakt Mari Wattum på mari.wattum@kun.nl.no eller tlf 75 77 90 50.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no