St.meld nr 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv

Klikk bildet for pdf.

Klikk bildet for pdf.

Fredag 21. juni kom den nye stortingsmeldingen om likestilling. Det er 20 år siden siste stortingsmelding om likestilling mellom kjønnene ble lagt frem.

Utdrag fra meldingen:

Regjeringen har iverksatt en omfattende utredning for å fremskaffe fakta om norsk likestillingsstatus i lys av livsløp, klasse og etnisitet. Likestillingsutvalget har analysert og oppsummert likestillingsstatusen i to kunnskapsbaserte utredninger, henholdsvis NOU 2011:18 Struktur for likestilling, og NOU 2012:15 Politikk for likestilling.

Meldingen handler om likestilling mellom kvinner og menn. Meldinger prøver også så langt det er mulig å belyse hvordan forskjeller mellom kjønn og de valg folk gjør, påvirkes av faktorer som klasse, hvorvidt personer har norsk bakgrunn, eller innvandrerbakgrunn, eller hvilken livsfase den enkelte befinner seg i. Slike ulikheter kan spille sammen og forsterke hverandre og påvirke folks livssjanser. 

 

Les hele meldingen i sin helehet på regjeringen.no (klikk for lenke).

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no