Standard for mangfoldsledelse er nå ute på høring

KOMITEEN: Håvard Hjulstad (Standard Norge), Pia Walle (IKEA), Åsta Einstabland (UiA), Sandra Herlung (Fagforbundet), Morten Sonniks (IMDi), Loveleen Brenna (Seema) og Willy Kvilten (Ullensaker kommune) er noen av medlemmene i komiteen.

 

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Standard Norge har nettopp lagt ut på høring en ny standard for mangfoldsledelse.

Dagens arbeidsliv er mangfoldig. Mangfoldet er en styrke for virksomhetene så lenge det håndteres og ledes på en hensiktsmessig måte. Mangfold er ikke et problem som skal løses. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning, funksjonsnivå, osv.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold er ute på offentlig høring. Med denne standarden ønsker vi å gi samfunnet enda et redskap til å dra ut fordelene og styrkene i mangfoldet i samfunnet.

Høringsdokument

Forslaget til standard for mangfoldsledelse, benevnes prNS 11201 mens den er på høring, kan du finne i vår gratis tjeneste "Standarder på høring". Forslaget er på høring fram til 3. april.

Høringsseminar

Torsdag 25. januar ble høringsforslaget presentert på et eget frokostmøte. Programmet så slik ut:

  • Fem grunner til at ledelse av mangfold er viktig for din virksomhetLoveleen Brenna, daglig leder i Seema og komitéleder
  • Kort presentasjon av standarden for mangfoldsledelseHåvard Hjulstad, prosjektleder og komitésekretær, Standard Norge
  • Mangfold er viktig for verdiskaping i offentlig sektorMorten Sonniks, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Mangfoldsledelse med kommunale brillerWilly Kvilten, varaordfører i Ullensaker kommune
  • Mangfoldsledelse i byggenæringenIwona Kilanowska, rådgiver og prosjektleder i Byggenæringens landsforening/Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Her kan du se opptak av seminaret og laste ned presentasjonene som ble holdt.

For mer informasjon om prosjektet kan du kontakte prosjektleder Håvard Hjulstad.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no