Statsråd Solveig Horne besøkte Senter for likestilling

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) besøkte Kristiansand 3. juni 2014. Foto: Hentet fra bildearkivet til regjeringen.no, fotograf Ilja C. Hendel.

 

 3. juni hadde Senteret besøk av Barne-, likestillings, og inkluderingsminister Solveig Horne. 

Likestillingsministeren hadde tidligere på dagen deltatt på konferansen om vold i nære relasjoner. I møte hadde vi en god dialog om likestillings- og levekårsutfordringer i Agder. Senteret presiserte at selv om media har fremstilt Agder som en likestillingssinke, så drives det også mye godt likestillingsarbeid i fylker og kommuner. Senteret fikk også muligheten til å presenter våre nye forskningsprosjekter om innvandrerkvinner og arbeidstilknytning. Disse prosjektene har vi i samarbeid med UiA og Agderforskning.
Likestillingsministeren fremhevet at det jobbes med to nye meldinger, en i forhold til familie og den andre i forhold til likestilling. Her kunne det også være aktuelt å dra veksler på på de erfaringer og utredninger som foreligger i forhold til Agder. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no