Stemmerettsjubileet 1913 – 2013

NY UTLYSNING AV TILSKUDDSMIDLER

(Tekst fra regjeringen.no)

11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk stemmerett og Norge ble et reelt folkestyre der kvinner og menn har samme demokratiske rettigheter.Nå kan du søke om midler til planlegging og gjennomføring av aktiviteter tilknyttet Stemmerettsjubileet.

Norge var det første selvstendige landet i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Dette skal feires, og Regjeringen har oppnevnte en komité, Stemmerettskomiteen, som vil ha ansvar for større, nasjonale arrangementer. Komitéen vil også legge til rette for aktiviteter, tiltak og arrangementer lokalt og internasjonalt.

Mange er allerede i gang med forberedelser av egne arrangementer til Stemmerettsjubileet i 2013. Andre har knyttet seg til Stemmerettskomiteens planlagte arrangementer. Komiteen ønsker å stimulere til ytterligere arrangementer og aktiviteter og derfor offentliggjøres denne utlysningen. Utlysningen er åpen med løpende frist, men tiltak som støtter opp under komiteens fire hovedarrangementer i tillegg til ’De fire store’ vil bli prioritert.

Les mer om søknadskriteriene her.

Last ned søknadsskjema her. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no