Stemmerettsjubileet – Jubileumshilsen fra Fylkesmann Olsen

Sakset fra www.stemmerettsjubileet.va.no

Fylkesmann Ann Kristin Olsen. Foto: stemmerettsjubileet.va.no

Fylkesmann Ann Kristin Olsen. Foto: stemmerettsjubileet.va.no

Det var en milepæl og en seier for likestilling da kvinnene endelig kunne gå til urnene, men 100 år seinere må det feires som det store gjennombruddet for demokratiet.

Markeringen av stemmerettsjubileet i Vest-Agder må ikke bare være en hyllest til gamle bragder eller bare av kvinner. Vi må se framover i lys av hva som en gang ble oppnådd. Det handlet om representasjon og vilkårene for å delta i folkestyret. Om maktfordeling og makt-ubalanse. Vi er ikke i mål. Likestillingsutvalgets oppdatering av Maktutredningen fra 2003 viser at lite har skjedd på over ti år. Utdanning og arbeidsmarkedet er fortsatt like kjønnssegregert, toppledelsen nesten like mannsdominert. Eierskap like skjevt fordelt. I et demokratisk perspektiv, skriver Marie Simonsen i Dagbladet, må vi spørre om minoriteter og kvinner har fri adgang til arenaene hvor økonomi og makt fordeles. Om vilkårene er like for alle, ikke bare formelt, men også reelt. Er det grupper som fortsatt er underrepresentert og ikke blir hørt? Bør stemmeretten utvides igjen til yngre velgere? Hva betyr egentlig statsministerens løfte i nyttårstalen om mer demokrati?

La oss bruke jubileumsåret 2013 til å finne svar på slike spørsmål, ikke til å se oss tilbake og selvtilfredse konstatere at stemmeretten er på plass og norske kvinner likestilte. Vest-Agder tilbyr i 2013 et vell av interessante arenaer for å drøfte dagens utfordringer. Bruk dem!

Ann-Kristin Olsen

Fylkesmann i Vest-Agder
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no